© 2011 De Zorgmentor.

De Zorgmentor
Uw partner in professioneel mentorschap

De Zorgmentor

Welkom op de site van de Zorgmentor, uw partner voor professioneel mentorschap, Willem van Marlen.

Sinds 1 januari 1995 is de Wet op het Mentorschap in werking getreden. De wet is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek en is bedoeld als beschermingsmaatregel voor niet-vermogensrechtelijke belangenbehartiging op de gebieden van begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging. Ook welzijn hoort daarbij! Het mentorschap beschermt die mensen die niet meer in staat zijn hun eigen zaken op deze gebieden te behartigen.

Als het gaat om mensen die hun vermogensrechtelijke belangen niet kunnen behartigen gaat het om bewindvoering. Dat doet de mentor niet.

Het mentorschap kan door de betrokkene zelf aangevraagd worden, door een partner, de kinderen, ouders, broers of zussen, door een bewindvoerder of curator. Soms vindt een behandelteam het nodig dat er een zorgmentor komt en is er niemand die de aanvraag kan doen. In dat geval kan de directie van de instelling, waar de cliënt verblijft, de aanvraag doen.

Een verzoek tot mentorschap moet worden gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de persoon, voor wie het mentorschap is bedoeld, woont.

Meer informatie vindt u op de site van de rijksoverheid. De Zorgmentor kan u helpen het mentorschap te organiseren.

Neem daarvoor contact op via info@dezorgmentor.nl of 0622201901.